Miten kryptovaluuttojen louhiminen onnistuu VPN-yhteydellä?

VPN-yhteydellä on lukuisia etuja. Sen ensisijainen tarkoitus on tietenkin suojata käyttäjänsä yksityisyys tämän liikkuessa internetissä sivustolta toiselle ja estää verkkosivuja, hakkereita sekä muita tahoja keräämästä käyttäjästä tietoja, jotka eivät heille kuulu. Mutta onko VPN hyödyllinen, tarpeellinen vai haitallinen silloin, kun haluat joko louhia virtuaalivaluuttaa tai käydä sillä kauppaa?

Viimeisten vuosien aikana raha- ja sijoitusmarkkinat ovat mullistuneet enemmän tai vähemmän läpikotaisin kryptovaluuttojen nousun vuoksi. Digitaalinen raha on ottanut paikkansa sijoitus- ja kaupankäyntivälineiden kentällä. Koska kyseessä on kuitenkin uutta teknologiaa ja siihen liittyviä konventioita, mekanismeja sekä ilmiöitä, on ymmärrettävää, että aihepiiriin liittyy paljon epäilyksiä ja skeptisyyttä. Siksi kryptovaluuttoihin paneutuva ensikertalainen voi ymmärrettävistä syistä haluta maksimoida yksityisyytensä sekä turvallisuutensa asian tiimoilta VPN:n avulla. Onko se mahdollista? Ja jos on, mitä seurauksia sillä on?

Louhiminen, mainaus, kaupankäynti – Digirahat liikkuvat

Kun puhutaan kryptovaluutoista, on hyvä käyttää muutama sananen siihen, mistä ne ovat peräisin ja millä tavalla ne liikkuvat kuluttajalta ja sijoittajalta toiselle. Tämän ymmärtäminen auttaa sisäistämään myös VPN:n vaikutukset valuuttojen siirtämiseen ja hankkimiseen.

Kaikki kryptovaluutat syntyvät saman prosessin mukaisesti. Puhekielessä tähän viitataan usein termillä mainaus tai mainaaminen. Tämä anglismi on tietenkin peräisin englanninkielisestä ilmauksesta ”maining”, joka suomen kielelle käännettynä tarkoittaa louhimista.

Louhiminen on tietokoneen toimittama prosessi, jossa laajempaan palvelimeen yhteydessä oleva laite ratkoo monimutkaisia laskuja, jotka ovat osa suurempaa lohkoketjua. Kun tietokone ratkoo lohkoketjun osan, virtuaalivaluutan määrä virtuaalitodellisuudessa lisääntyy ja sen louhinut taho saa valuutan käyttöönsä. Näin valuutan määrä kasvaa. Kasvu ei kuitenkaan tarkoita valuutan arvon laskua, sillä koska valuutan kysyntä on korkea, myös sen arvo pysyy ylhäällä.

Kun kryptovaluutta on louhittu ja saatu kryptovaluuttaa säilövälle tilille tai digitaaliseen lompakkoon, se on valmiina käytettäväksi kauppojen tekoon. Koska kryptovaluutoissa liikkuu nykyisin suuria summia rahaa millä tahansa valuutalla mitattuna, kaupankäyntiin liittyy ymmärrettävästi huolia turvallisuudesta ja yksityisyydestä. VPN on oiva suojausväline myös silloin, kuin sijoittaja haluaa investoida kryptovaluuttoihin. Sijoittajan kannattaakin perehtyä eri VPN-palveluihin ja niiden etuihin. VPN:t eroavat toisistaan suuresti, minkä takia toinen palvelu sopii sijoittamiseen toista paremmin, eikä palvelua pidä valita perehtymättä omiin tarpeisiin ja palvelun tarjoamiin ratkaisuihin.

Virtuaalivaluuttaa louhiminen VPN-yhteydellä

Kryptovaluuttojen louhiminen on muuttunut radikaalisti viime vuosien aikana. Digirahojen alkuvuosina niitä louhittiin tavallisilla tietokoneilla, joita keskivertokansalaisilla oli työhuoneidensa nurkissa keräämässä pölyä. Kryptovaluuttojen suosion räjähdettyä yhä useampi haluaa louhia niitä päästäkseen ensimmäisenä käsiksi digitaaliseen valuuttaan. Tämän vuoksi tavalliset kotikäyttöä varten varustellut tietokoneet eivät enää nykypäivänä riitä tehoiltaan siihen, että ne pärjäisivät kilpailussa louhimista varten rakennetuille laitteille.

Jos olet kuitenkin päässyt käsiksi laitteisiin, joilla virtuaalivaluutan louhiminen onnistuu, voit käydä louhimiseen heti käsiksi. Yksityisyyttä ja kyberturvallisuutta ei kuitenkaan koskaan voi ottaa liian vakavasti. Louhiminen onnistuu myös VPN-yhteydellä, ja joissakin tilanteissa se on jopa suotavaa verrattuna louhimiseen ilman suojattua yhteyttä.

Jotta VPN:n vaikutus louhimiseen olisi helposti ymmärrettävissä, kannattaa palauttaa mieleen perusasiat VPN-yhteydestä. VPN-yhteydellä tarkoitetaan kahden tietokoneen tai palvelimen välistä yhteyttä, joka on suojattu muilta käyttäjiltä, laitteilta ja ohjelmilta. Tämä tapahtuu täysin tavallisen internetyhteyden sisällä. Jos koko internet on toimisto, jossa kaikki tieto ja informaatio liikkuu vapaasti ja on alttiina salakuuntelulle, VPN-yhteys kahden tietokoneen välillä on kuin neuvotteluhuone, jossa puhutut keskustelut eivät kuulu muulle konttorille.

Koska virtuaalivaluutan louhiminen perustuu tietokoneen ja lohkoketjuja hallitsevan palvelimen väliseen yhteyteen, sen salaaminen VPN-palvelulla kuulostaa varsin loogiselta ratkaisulta. Siinä onkin runsaasti hyviä puolia, jotka liittyvät ensisijaisesti tietoturvallisuuden lisäämiseen.

VPN-yhteys tuo turvaa louhintaan

Entä mitä etuja VPN-yhteydellä käytännössä louhinnan kannalta on? Kuten jo aiemmin tuli ilmi, ne liittyvät ensisijaisesti turvallisuuteen. VPN auttaa sekä suojaamaan oman louhintaprosessisi ja kryptovaluuttasi, sekä suojelee tietokonettasi niin, ettei toinen kryptovaluutan louhija kaappaa sitä omaan käyttöönsä.

Jos louhintaan käytettävää tietokonetta käytetään myös muuhun toimintaan kuin louhintaan, tämä käyttö tuo mukanaan pienimuotoisen tietoturvaan liittyvän riskin. Kun tietokonetta ja internetyhteyttä käytetään ilman VPN-yhteyttä, verkossa liikkuminen ja toimiminen jättää aina jäljen. Tämän perusteella käyttäjän IP-osoite on selvitettävissä, ja yhdistettävissä tiettyyn laitteeseen. Näin louhintaa tekevä tietokone on mahdollista yhdistää tiettyyn henkilöön ja IP-osoitteeseen. Lienee sanomattakin selvää, että taitava kyberrikollinen tai hakkeri voi käyttää tätä tietoa hyväkseen. Jos verkkoyhteyttä ei ole suojattu VPN-yhteydellä, louhivaan tietokoneeseen on mahdollista päästä erilaisin haittaohjelmin käsiksi, ja virtuaalivaluutta on sen jälkeen helppo varastaa.

Toinen keino, jolla VPN suojaa louhivaa tietokonetta liittyy myös haittaohjelmien hivuttamiseen laitteelle, jolla kyberrikollinen tai hakkeri tietää kryptovaluuttoja louhittavan. Jos louhintaan kykenevä laite onnistutaan paikantamaan, se on mahdollista ottaa louhintakäyttöön ulkopuolisten henkilöiden toimesta. Tämä lamaannuttaa laitteen omistajan oman louhintaprosessin, ja rapauttaa tietokoneen toimintakykyä suuresti. VPN-yhteys estää ulkopuolisia henkilöitä ottamaan laitetta omiin käsiinsä, sillä se suojaa verkkoyhteydet. Näin sen käyttämisestä ei jää samanlaista jälkeä verkkoon kuin suojaamattomia yhteyksiä käyttämällä.

Yleisesti tietokoneen kaappaamisesta kryptovaluutan louhimiseen käytetään termiä Cryptojacking, eli kryptokaappaus. Tämä on riski muillekin kuin kryptovaluuttoja itse louhiville internetin käyttäjille. Ohjelmia, joilla Cryptojackingia tehdään, levitetään kuten muitakin haittaohjelmia ja tietokoneviruksia. Varovainen internetin käyttö, virusturva ja VPN-yhteys suojaavat siltä kuitenkin tehokkaasti.

VPN-yhteys maksimoi louhintasi tehokkuuden

Turvallisuuden parantamisen lisäksi VPN-yhteys edesauttaa louhinnan tehokkuutta. Koska louhimisprosessi vaatii jatkuvan ja vakaan internetyhteyden, kaikenlaiset häiriöt yhteyden tasaisuudessa ovat huonoksi louhinnan tehokkuudelle. VPN-yhteyden avulla internetyhteytesi ja kuluttamasi kaistanleveys on salattua tietoa. Näin sen nopeus pysyy samalla tasolla riippumatta siitä, mitä käyttämälläsi internetpalvelimella yleisesti tapahtuu.

Toinen VPN-yhteyden ansio louhinnalle on sen mukanaan tuoma mahdollisuus valita ”mining pool”, eli lähde, josta kryptovaluuttaa louhitaan. Kuten tekstin alussa tuotiin ilmi, kryptovaluutta on peräisin lohkoketjusta, jota säilötään tietyllä palvelimella. Palvelimet ja niiden hallitsemat lohkoketjut voivat erota toisistaan esimerkiksi sen mukaan, kuinka kallista tai tehokasta niiden louhiminen on. On siis louhijan etu löytää hinta- laatusuhteeltaan otollisin palvelin. Palvelimet voivat kuitenkin olla lukittuja tiettyyn maantieteelliseen alueeseen. VPN-yhteyden avulla maantieteellisen rajoituksen kiertäminen kuitenkin onnistuu, ja salattu yhteys mahdollistaa parhaan ja louhijan tietokoneelle sekä internetyhteydelle parhaiten sopivien lohkoketjun ja palvelimen löytämisen.

VPN-yhteyden haitat louhinnan kannalta

Vaikka VPN:n hyödyt louhinnalle ovat kiistattomat, kolikolla on kuitenkin kääntöpuolensa. VPN tuo käyttäjälleen runsaasti turvaa ja yksityisyyttä. Näiden rakentamiseen tarvitaan kuitenkin internetyhteyttä itseään. Siksi VPN-yhteys voi olla pienimuotoinen painolasti internetyhteydelle sekä hidastaa sitä. Tämä tietenkin tekee itse louhimisesta myös hieman hitaampaa, kuin mitä se olisi ilman suojattua yhteyttä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että parhaat VPN-yhteydet ovat niin kevyt kuormitus verkkoyhteydelle, että VPN on hyvä vakuutus lähes aina.

Jos tietokonetta, jolla valuuttaa louhitaan, ei käytetä muuhun kuin louhintaan, VPN voi olla huono valinta. Tällöin tietokone ja sen käyttämä yhteys ei jätä jälkeä verkkoon, joten yhteyttä ei tarvitse suojata. Etu voi kuitenkin jäädä niin pieneksi, että VPN-yhteyttä kannattaa aina harkita, vaikka louhivaa laitetta ei muuhun käyttöön otettaisikaan.

Suomalaiset arvostelut VPN-palveluista
© Copyright 2024 Ilmainen VPN
Powered by WordPress | Mercury Theme